Bút mài Hoàng Ngọc 05

55,000đ

Sản phẩm dùng để luyện chữ chuẩn, thanh đậm  , sử dụng ngòi F mài.

  • Luyện chữ đẹp Nhân Việt – Nha Trang
  • Địa chỉ: 13 Hát Giang, Phước Hòa, Nha Trang
  • Liên hệ: 0706257900

SKU: 21

Loại sản phẩm: Bút luyện chữ đẹp

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm liên quan