Bút lá tre Kim Bảo Ngọc 01

120,000đ

Bút ngòi kim tinh lá tre, dùng viết luyện chữ đẹp.

  • Luyện chữ đẹp Nhân Việt – Nha Trang.
  • Địa chỉ: 13 Hát Giang, Phước Hòa, Nha Trang.
  • Liên hệ: 0706257900

SKU: 14

Loại sản phẩm: Bút luyện chữ đẹp

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm liên quan