Bút Cánh Diều 202

30,000đ

Sản phẩm bút kim tinh, ngòi chắc chắn. thanh đậm nhẹ  Không dính tay ra mực.

  • Luyện chữ đẹp Nhân Việt – Nha Trang
  • Địa chỉ: 13 Hát Giang, Phước Hòa, Nha Trang
  • Liên hệ: 0706257900

SKU: 20

Loại sản phẩm: Bút luyện chữ đẹp

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm liên quan