Bút lông công chấm mực

40,000đ

Sản phẩm làm quà tặng, bao gồm tặng ngòi và mực đi kèm.

  • Luyện chữ đẹp Nhân Việt – Nha Trang.
  • Địa chỉ: 13 Hát Giang, Phước Hòa, Nha Trang.
  • Liên hệ: 0706257900

SKU: 52

Loại sản phẩm: Văn phòng phẩm

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm liên quan