Bút gell hình thú ngộ nghĩnh

65,000đ

Sản phẩm 2 màu mực xanh và tím . Mỗi túi có 20 cây.

  • Luyện chữ đẹp Nhân Việt – Nha Trang.
  • Địa chỉ: 13 Hát Giang, Phước Hòa, Nha Trang.
  • Liên hệ: 0706257900

SKU: 45

Loại sản phẩm: Văn phòng phẩm

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm liên quan