Ngòi kim tinh mài máy

5,000đ

Thay thế toàn bộ ngòi kim tinh của tất cả các dòng bút.

  • Luyện chữ đẹp Nhân Việt – Nha Trang.
  • Địa chỉ: 13 Hát Giang, Phước Hòa, Nha Trang.
  • Liên hệ: 0706257900

SKU: 28

Loại sản phẩm: Ngòi bút

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm liên quan