Ngòi êm trắng

5,000đ

Thay thế tất cả các ngòi trắng.

  • Luyện chữ đẹp Nhân Việt – Nha Trang.
  • Địa chỉ: 13 Hát Giang, Phước Hòa, Nha Trang.
  • Liên hệ: 0706257900

SKU: 31

Loại sản phẩm: Ngòi bút

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm liên quan