Chì định vị 2B

35,000đ

Sản phẩm 2B , 12 chiếc tặng gọt.

  • Luyện chữ đẹp Nhân Việt – Nha Trang.
  • Địa chỉ: 13 Hát Giang, Phước Hòa, Nha Trang.
  • Liên hệ: 0706257900

SKU: 53

Loại sản phẩm: Bút chì

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm liên quan