Chì 2B Sendo

35,000đ

Sản phẩm chính hãng , 12 cây.

  • Luyện chữ đẹp Nhân Việt – Nha Trang.
  • Địa chỉ: 13 Hát Giang, Phước Hòa, Nha Trang.
  • Liên hệ: 0706257900

SKU: 54

Loại sản phẩm: Bút chì

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm liên quan