Giấy câu đối

20,000đ

Luôn nẹp. Diện tích: 27x80.

  • Luyện chữ đẹp Nhân Việt – Nha Trang.
  • Địa chỉ: 13 Hát Giang, Phước Hòa, Nha Trang.
  • Liên hệ: 0706257900

SKU: 61

Loại sản phẩm: Thư pháp

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm liên quan