Nhân Việt khai giảng khóa Thư Pháp online

Ngày đăng November 10, 2021
 

1. THƯ PHÁP ONLINE BAO GỒM :
KHOÁ 1 : bao các ký tự cơ bản, ráp 24 chữ cái gồm in hoa và thường
 KHOÁ 2 : làm quen với ráp nét, học viết chữ to tức là là đại tự, bố cục của đại tự
KHOÁ 3 : làm quen với chữ nhỏ tức là đại tự gồm bố cục để viết 1 bài đại tự
KHOÁ 4 : các bố cục tổng thể bao gồm đại tự và tiểu tự để viết thành 1 bài hoàn chỉnh
2. KHOÁ VẼ HOA SEN ONLINE - 1 KHOÁ DUY NHẤT : bao gồm cơ bản vẽ cánh , nhuỵ, đài, cành, búp, hoa và lá, sau đó là các bài thực hành nâng cao
3. KHOÁ VẼ MAI ĐÀO ONLINE - 1 KHOÁ DUY NHẤT : bao gồm vẽ cánh hoa, hoa 5 cánh, kết hợp đắp nhiều bông hoa, cành nhuỵ đến bài hoàn chỉnh của mai đào...
4. KHOÁ THUỶ MẶC - MẪU ĐƠN ONLINE : chương trình học bao gồm vẽ huệ tây, trúc hoạ nền, mẫu đơn cơ bản và các bài nâng cao.
Học phí : Liên hệ trực tiếp .
Mọi chi tiết liên hệ : 0706257900 ( Nhâm ) 
Luyện chữ đẹp Nhân Việt - Nha Trang.
Địa chỉ: 13 Hát Giang, Phước Hòa, Nha Trang.
Bài viết mới