KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

Ngày đăng October 07, 2021
Luyện chữ Nhân Việt Nha Trang 
Khai giảng lớp  Chuẩn bị vào lớp 1 .
Thời gian học : 
  • Suất 1:  Thứ  3,5,7 ( 18h đến 18h30 ).
  • Suất 2: Thứ 7, CN ( 9h đến 9h30 )
  • Suất 3: Thứ 7, CN ( 9h30 đến 10h ) 
Lớp tối đa : 4 học sinh.
Đảm bảo chất lượng đầu ra. 
Học phí:
  • Tuần 2 buổi : 200k/ tháng 
  •  Tuần 3 buổi : 300k/ tháng. 
Luyện chữ đẹp Nhân Việt - Nha Trang.
Địa chỉ: 13 Hát Giang, Phước Hòa, Nha Trang.
Mọi chi tiết liên hệ : 0706257900.

Cảm ơn các bạn.
Bài viết mới