Khóa học thư pháp tại Nha Trang.

Ngày đăng June 15, 2024
LUYỆN CHỮ NHÂN VIỆT NHA TRANG  KHAI GIẢNG CÁC LỚP THƯ PHÁP 
1. THƯ PHÁP BAO GỒM :
KHOÁ 1 : bao các ký tự cơ bản, ráp 24 chữ cái gồm in hoa và thường
 KHOÁ 2 : làm quen với ráp nét, học viết chữ to tức là là đại tự, bố cục của đại tự
KHOÁ 3 : làm quen với chữ nhỏ tức là đại tự gồm bố cục để viết 1 bài đại tự
KHOÁ 4 : các bố cục tổng thể bao gồm đại tự và tiểu tự để viết thành 1 bài hoàn chỉnh
Học phí : Liên hệ trực tiếp .
Mọi chi tiết liên hệ : 0706257900 ( Nhâm )