Khóa học cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 ( Tiền tiểu học)

Ngày đăng June 15, 2024

Luyện chữ đẹp Nhân Việt- Nha Trang 

Thường xuyên chiêu sinh các lớp  cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 (tiền tiểu học) tại Nha Trang 
 
Chương trình học bao gồm :
+  Tiếng Việt :  Học theo chương trình sách lớp 1 hiện hành. Tài liệu được trung tâm tự biên soạn 
+ Toán : Học theo chương trình sách hiện hành . Tài liệu được trung tâm tự biên soạn.
+  Luyện chữ đẹp .
Mọi chi tiết xin liên hệ : 070627900 ( Thầy Nhâm ) để được tư vấn.
Địa chỉ : 13 Hát Giang, Phước Hòa, Nha Trang .

 LỊCH HỌC MỚI NHẤT TẠI LUYỆN CHỮ ĐẸP NHÂN VIỆT NHA TRANG